Een psychosociaal therapeut is minimaal vier jaar HBO geschoold. In mijn geval is dat HBO Sociaal pedagogische hulpverlening en HBO+ Praktijkondersteuner van de huisarts GGZ.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen en methodieken en therapieën.

Bij mij krijg je niet, zoals bij een psycholoog, een officiële diagnose vanuit de DSM (het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen) Ik kijk ook niet vanuit een stoornis en wat er "allemaal niet goed is" aan jou.

We starten met de intake. Wat is er gebeurd waardoor je je zo voelt.

In de sessies gaan we o.a op zoek naar patronen, overtuigingen, overlevingsstrategieën, pijnpunten en niet helpende factoren.

Ik doe dit door onderdelen te gebruiken die komen vanuit de voice dialogue (zonder oordeel leren kijken naar je innerlijke ikken), ACT (acceptance and commitment therapy), mentalization based treadment (waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen), EMDR, mindfulness, CGT (de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen).

Met behulp van gesprekken helpt een psychosociaal therapeut de onderliggende oorzaken naar boven te brengen zodat er meer inzicht ontstaat in de niet functionele patronen van denken, voelen en doen.

Verder een praktisch verschil tussen een psycholoog en mij is dat je voor een afspraak geen verwijzing nodig hebt. Bij de psycholoog gaan de kosten van de sessies af van je eigen wettelijke bijdrage. De rest van de sessies worden vergoed. Bij mij betaal je zelf je eigen sessies. En vindt er geen vergoeding plaats.