Wat doe ik als pychosociaal therapeut?

Ik ben opgeleid om te kunnen werken op het snijvlak van psychologische en sociale factoren om mensen te begeleiden die door eerdere levenservaringen emotionele, cognitieve en interactionele patronen hebben ontwikkelt die belastend zijn in het hier en nu. Ik helpt je niet om je goed te voelen, maar helpt je om goed te worden in voelen. Om vanuit daar eigenaarschap te pakken in hoe je je wit voelen.

Als psychosociaal therapeut help ik mensen met psychische klachten en psychosociale problematiek mede door de objectieve (feitelijke) situatie en de subjectieve (persoonlijke) ervaring helder onder ogen te zien. Tijdens de therapie ligt de nadruk op onder andere het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden, en op het opdoen van ervaring met helpende gevoelens, overtuigingen en gedrag in het hier-en-nu en de toekomst. Hierdoor leer je weer te vertrouwen en gebruik te maken van je eigen innerlijk kompas in diverse en uiteenlopende situaties. 

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen en methodieken en therapieën.

 

Ingrediënten van de sessies

Ik pas verschillende therapie en behandelmethodes toe. Afgestemd op de hulpvraag:

 • Voice dialogue (therapeutische werkmethode gericht op bewustzijn en zelfkennis)
 • ACT (acceptance and commitment therapy: gedragstherapie die zich richt op psychologische flexibiteit)
 • Mentalization based treadment (gedrag, gevoel en reactie van jezelf en de ander beter begrijpen)
 • EMDR (emotionele lading bij heftige herinnering te verminderen)
 • Mindfulness (aandachtstraining in het hier en nu)
 • CGT (de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen).
 • Psycho-educatie (voorlichting en advies met betrekking tot je psychische klachten)
 • EFT (emotional freedom techniques, combinatie van exposure-techniek en acupressuur)

Voor psychosociale therapie geldt dat:

 • Hiervoor géén verwijzing noodzakelijk is vanuit de huisarts.
  Je kunt jezelf aanmelden bij mijn praktijk. De huisarts, werkgever of een hulpverlener kan je wel naar mij doorverwijzen. 
 • De begeleiding persoonsgericht is en daarom gericht is op het bieden van maatwerk aangepast op jou als persoon en de door jou ervaren klachten. 
 • Soms is er vergoeding mogelijk via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Hier kun je zelf naar informeren.
 • Je kunt bij je werkgever navraag doen voor vergoeding vanuit een ontwikkel- of opleidingsbudget
 • Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie (Wkkgz)

Mijn doelgroep

Jongeren (met toestemming van beide ouders) volwassenen met psychische en/of psychosociale klachten zijn van harte welkom in mijn praktijk.

 

Soorten klachten:

 • Angsten en onzekerheid
 • Stress en burn-out
 • Rouw en verlies
 • Somberheid en depressie
 • Problemen op het werk
 • Trauma
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Problemen met emoties / niets of te veel voelen

 

Toch andere hulp nodig?

Indien er sprake blijkt te zijn van ernstige psychische problematiek en/of crisisgevoeligheid dan verwijs ik je (terug) naar de huisarts die een verwijzing kan maken voor een daarvoor gespecialiseerde instelling.