Praktijk Ubuntu is een eenmanspraktijk. En is gericht op het ondersteunen en helpen van mensen die dreigen uit te vallen,  vast lopen of al vastgelopen zijn. Dit alles door psychosociale problemen en of klachten van psychische aard.

 

Als psychosociaal therapeut richt ik mij op het functioneren van mensen in hun omgeving. Ik kijk niet alleen naar de klachten, lasten en problemen maar juist naar jouw kwaliteiten en krachten. Wanneer jij weer in je kracht staat zullen klachten en problemen verminderen. Hoe beter jij zicht krijgt op je patronen, (niet helpende) gedachten en gedragingen en je lichaam daarbij ziet als je raadgever en kompas. Dan pak je eigenaarschap over jouw eigen leven. 

Samen met jou kijk ik naar wat jouw helpt om weer in je kracht te komen. Ik werk laagdrempelig en zorg op maat vindt ik belangrijk.

Wat is UBUNTU  (je spreekt het uit als Oeboentoe)

"Umuntu Ngumntu Ngbantu: “Ik ben.... omdat wij zijn!”

Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Ubuntu-geest 'ik ben, omdat wij zijn' (in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging: "ik denk dus ik besta")

Graag ga ik met jou de verbinding aan van mens tot mens.