Praktijk Ubuntu

 

Praktijk Ubuntu

Is een psychosociale praktijk die zich richt op het bieden van holistische zorg en ondersteuning aan individuen die op zoek zijn naar emotioneel welzijn en persoonlijke groei.

Mijn missie is om een veilige en empathische ruimte te bieden waar klanten zich gehoord, begrepen en ondersteund voelen tijdens hun persoonlijke reis naar veerkracht en balans.

Als psychosociaal therapeut richt ik mij op het functioneren van mensen in hun omgeving. Ik kijk niet alleen naar de klachten, lasten en problemen maar juist naar jouw kwaliteiten en krachten. Wanneer jij weer in je kracht staat zullen klachten en problemen verminderen. Hoe beter jij zicht krijgt op je patronen, (niet helpende) gedachten en gedragingen en je lichaam daarbij ziet als je raadgever en kompas. Dan pak je eigenaarschap over jouw eigen leven.

Samen met jou kijk ik naar wat jouw helpt om weer een fijn leven te hebben. Ik werk laagdrempelig en zorg op maat vind ik belangrijk.

Missie

Het bevorderen van welzijn en groei door middel van holistische psychosociale zorg, gebaseerd op empathie, compassie en het Ubuntu-principe van gemeenschap en verbondenheid.

UBUNTU  (je spreekt het uit als Oeboentoe)

"Umuntu Ngumntu Ngbantu: “Ik ben.... omdat wij zijn!”

Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Ubuntu-geest 'ik ben, omdat wij zijn' (in plaats van onze westerse overtuiging: "ik denk dus ik besta")

Boekentip: de lessen van Ubuntu (De afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven)